Derfor er den tradisjonelle prosjektlederen historie hos oss

Kompleksiteten innen digital markedsføring og bruk av CRM er stadig økende. Derfor har vi i Utbrudd tatt et strategisk valg om å endre vår tilnærming til prosjektledelse.
Skrevet av: Anders
Publisert:

Overgang fra generell til spesialisert prosjektledelse

Tradisjonelt har prosjektledere fungert som brobyggere mellom strategiske team, kreative team, tekniske team og kundene, uten nødvendigvis å ha tilstrekkelig innsikt i de faktiske prosessene i prosjektene de leder. Derfor har vi valgt å la fagpersoner med spesialisert kunnskap lede våre prosjekter. Dette sikrer at vi kan navigere i markedsføringslandskapet mer effektivt og med langt større presisjon, og rett og slett ta bedre vare på kundene våre.

Innsikt i beslutningsprosessen

Vår beslutning om å skifte fokus fra generelle prosjektledere til faglig dyktige markedsførere med ervervet prosjektlederkompetanse, ble drevet av flere nøkkelfaktorer:

  • Økende kompleksitet i verktøy og plattformer: Som et selskap som regelmessig arbeider med avanserte plattformer for performance og komplekse CRM-systemer, kreves det stadig økende kunnskap om effektiv utnyttelse av disse plattformene, fra en rådgiver som kan fagfeltet sitt.
  • Behov for dypere fagforståelse: Digitale kundereiser er ikke lenger bare en funksjon av kreativitet og kunnskap i verktøyene; det er en teknisk, datadrevet disiplin som krever spesialisert kunnskap om alt fra algoritmeendringer i søkemotorer til analyser av konsumentatferd og vekststrategier.


Fagkompetanse i kombinasjon med smidig prosjektledelse

En av de som har inntatt et prosjektlederansvar i Utbrudd er Simon, som har gått gradene hos oss gjennom mange år. Fra en tidlig rolle som SEO-ekspert har Simon fått ansvar innen både strategi, innholdsutvikling, annonsering, merkevarebygging og bruk av HubSpot CRM, og fått innsikt i et bredt spekter av kundenes behov. For å ruste seg bedre for prosjektlederrollen har Simon det siste året fått en del av arbeidstiden dedikert til å følge undervisning og avlegge sertifiseringer i PRINCE2 og agile. Dette er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

"Den faglige tryggheten jeg tar med meg inn i prosjektene, gjør det enkelt å kommunisere godt til alle involverte. I tillegg gir det meg en trygghet om at vi oppnår fremgangen og resultatene som vi og kundene forventer."
–Simon Hagen, strategisk rådgiver i Utbrudd

Hvordan fagkompetente prosjektledere skaper merverdi

  1. Forbedret prosjektkvalitet og innovasjon: Med fagspesialister i ledelsen av hvert prosjekt, sikrer vi at alle beslutninger – fra strategiutvikling til teknisk implementering – er faglig forankret allerede fra idefasen. Dette fører ikke bare til høyere kvalitet på det ferdige produktet, men også til mer kreative og teknisk avanserte løsninger.

  2. Effektiv kommunikasjon og kundetilfredshet: Fagspesialister kan kommunisere mer effektivt med alle involverte hos våre kunder, fra selgere, til markedsførere, utviklere og til beslutningstakere, siden de har en sterk forståelse av de tekniske detaljene i prosjektene.

  3. Økt tilpasningsdyktighet i raskt skiftende markeder: I digitale markeder, hvor trender og teknologier utvikler seg raskt, er det avgjørende å ha ledere som ikke bare følger med på disse endringene, men som kan forutse og tilpasse strategier tilsvarende.

  4. Bedre intern kommunikasjonsflyt: Den nye rollen gjør det mulig å kommunisere mer effektivt med våre interne utviklere, siden de snakker “samme språk”. Sammenlignet  med tidligere, opplever vi å eliminere en rekke potensielle friksjonspunkter når også prosjektlederne har teknisk kompetanse.


Rigget for fremtiden

Valget om å fase ut den tradisjonelle prosjektlederrollen til fordel for fagspesialister som prosjektledere er et strategisk trekk vi har tatt for å holde tritt med den teknologiske utviklingen og den økende kompleksiteten i kundeforholdene våre. Ved å gjøre dette har vi i Utbrudd ikke bare hevet kvaliteten på tjenestene våre. Vi har også posisjonert oss på en måte vi mener er fremtidsrettet og gjør oss til en mer tilpasningsdyktig samarbeidspartner innen effektiv bruk av CRM i salgs- og markedsarbeidet.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev