Topic Clusters og SEO

Hvis du har jobbet med SEO-taktikker, innholdsproduksjon eller blogging, har du sikkert også hørt om Topic Clusters. Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så effektivt når det kommer til organisk synlighet?
Skrevet av: Simon
Publisert:

En topic cluster, eller en innholdsklynge, inneholder følgende elementer:

  • Innholdspilar
  • Klyngeinnhold
  • Lenker

Innholdspillar er en artikkel eller side som tar for seg et hovedtema. Denne siden har som mål å gå i dybden på et tema og beskrive det helhetlig. Der det er hensiktsmessig, har du egne undersider som tar for seg ulike aspekter og undertema som er relevant for hovedtemaet.

Klyngeinnhold er innhold som er relatert til hovedtemaet, men kan sidestilles i så stor grad at det kan utgjøre en egen artikkel. Det bør også være nok søkevolum rundt dette under-temaet, til at en egen artikkel kan fange opp en viss mengde organisk trafikk. 

Lenker -  Så enkelt som at du lenker til siden som tar for seg hovedtemaet, pillar-siden, fra de ulike undersidene. 

Planen med en slik struktur, er at du har mange undersider som fanger opp spesifikke søketermer, og som har synlighet på long-tail søkeord. Her kommer personen som søker inn, og får svar på det hen lurer på, og muligheten til å klikke seg videre inn til hovedtemaet for å lære og forstå mer. 

Med en slik måte å jobbe på sørger du for at du både får dekket et hovedtema grundig, i tillegg til at du oppnår god synlighet på et stort utvalg søkeord som er relevant for hovedtemaet. Ved at du lenker mellom innholdet, ser søkemotoren det større bildet, og relevansen sidene har for hverandre. 

Fordelene med å jobbe slik kan beskrives fra flere perspektiv. 

 

Bedre brukeropplevelse

Fra en lesers perspektiv er det ryddigere å komme inn på en mer relevant og spesifikk side som er tettere knyttet til det leseren søker etter. Det er enklere å få svar, uten å måtte scrolle langt og lete med lupe i en alt for omfattende tekst. Det er også mer på brukerens premisser at man etter å ha fått svar på det man lurer på kan navigere seg til andre, interessante sider på nettstedet.

 

Gir bedre oversikt og enklere å planlegge innholdet

Fra organisasjonen eller bedriften som driver nettsiden hvor dette innholdet bor, gir det en langt bedre innsikt og forståelse for hva målgruppen er opptatt av. Du ser hvilke av undersidene (topic clusterene) som er mest besøkt, du ser hvor de navigerer seg videre og hvilket av innholdet som er mest populært. 

Kombinert med god sporing og god strukturering av dataen du får, vil du kunne kartlegge målgruppen din ytterligere og levere godt tilpasset kommunikasjon. Det vil også gi en enklere og mer oversiktlig plan over hvilket innhold som må produseres.

 

Mye å hente på SEO

Fra et SEO-perspektiv er det også veldig mye å hente fra å jobbe på denne måten. Ved å dele opp et stort tema i mindre deler, vil du få bedre synlighet på long tail-søkeord. Og hvis leseren lettere får svar på det hen lurer på, og kanskje navigerer seg videre på siden kan dette sende gode rangeringssignaler til søkemotoren, som igjen kan forbedre rangeringer.

Internlenking er også positivt for SEO. Internlenking fra mange sider til pillar-siden med hovedtemaet kan gi deg en enda større sannsynlighet for å rangere på søketermer som i utgangspunktet har stor konkurranse og er vanskelig å rangere på.

Etter hvert som søkemotoren blir mer avansert og forstår synonymer og kontekst bedre, er denne måten å jobbe på bedre for at søkemotoren skal forstå innholdet ditt. 

Kom i gang med topic clusters du og! 😊

 

Vil du vite mer om SEO og andre fagområder innen datadreven markedsføring? Meld deg på nyhetsbrevet vårt! 

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev