Slik optimaliserer du B2B-salg med AI og HubSpot

Kunstig intelligens har endret hvordan bedrifter markedsfører og selger. Dette gjelder ikke minst for B2B, hvor kombinasjonen av HubSpot CRM og AI gir bedrifter mulighet til å jobbe langt mer effektivt.
Skrevet av: Anders
Publisert:

Mulig å jobbe mer målrettet og raskere

B2B-salg har tradisjonelt vært avhengig av manuelle prosesser og direkte menneskelig interaksjon. Dette har ofte ført til tidkrevende og kostbare prosesser for å skape langvarige kundeengasjement. 

Utviklingen av AI har imidlertid forandret landskapet. Ved å utnytte avanserte algoritmer og datateknologi, kan bedrifter nå automatisere en rekke oppgaver som tidligere var både tid- og ressurskrevende. Det betyr for eksempel at leadshåndtering kan utføres raskere og mer presist, samtidig som kundeoppfølging kan bli mer personlig og målrettet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan B2B-ledere kan løfte teamene sine og øke inntektene ved å utnytte mulighetene et AI-drevet CRM-verktøy som HubSpot byr på.

 

Forbedret scoring og kvalifisering av leads

AI er i stand til å analysere store datasett og trekke ut verdifull innsikt som kan brukes til å forme salgsstrategiene. Med et AI-drevet CRM-verktøy som HubSpot blir prosessen for vurdering av leads endret betydelig. Dette inkluderer for eksempel å identifisere hvilke leads som har størst sannsynlighet for konvertering, hva slags produkter eller tjenester kundene er mest interessert i, og hvordan man best kan kommunisere med ulike segmenter i målgruppen.

Disse grunnleggende funksjonene lar deg med andre ord prioritere innsatsen slik at du retter oppmerksomheten mot de mest lovende prospektene.

For eksempel, hvis mulige leads klikker på en markedsførings-epost og deltar i et av dine webinarer, øker poengsummen deres. Andre faktorer i lead-scoring kan inkludere hvilken rolle et prospekt har i et selskap, og hvilken bransje arbeidsgiveren opererer i.

Et prospekt som stemmer godt overens med selskapets målgruppe eller personas, og har en høy lead-score, kan prioriteres for ytterligere oppfølging av salgsteamet.

I motsetning til tradisjonelle modeller for lead-scoring som er avhengige av manuelle inndata og forhåndsdefinerte regler, analyserer HubSpot hundrevis av datapunkter i sanntid. Dette kan omfatte alt fra demografiske opplysninger, adferdssignaler og aktivitet på sosiale medier, til tidligere interaksjoner med virksomheten din. 

Systemet gjenkjenner mønstre og forutser fremtidig oppførsel. AI eliminerer også feilslutninger og andre enkle menneskelige feil som kan inntreffe i manuell lead-scoring. Slik kan salgsteamet fokusere på leads som CRM-et identifiserer som mest lovende, og dermed spare både tid og ressurser. Jo flere leads du konverterer til kunder, jo mer data samler du. Dette bidrar igjen til en kontinuerlig forbedring av den prediktive lead scoring-modellen.

 

Skreddersydde kundeinteraksjoner

Som med potensielle kunder i et hvilken som helst annet segment, forventer også B2B-prospekter at bedrifter forstår deres behov og preferanser, og leverer tilpassede opplevelser som står til disse forventningene. AI-drevne CRM-systemer som HubSpot er godt rustet til å møte nettopp denne etterspørselen.

HubSpots AI-drevne Smart CRM samler, tolker og fjerner duplisert kundedata på tvers av alle plattformens Huber, som for eksempel Sales Hub og Marketing Hub. Systemet tilbyr en omfattende men oversiktlig visning av hver enkelt kunde, inkludert tidligere interaksjoner med bedriften, preferanser og atferdsmønstre. Denne detaljerte forståelsen gjør at salgsteamet ditt kan tilpasse interaksjonene med hver enkelt kunde.

HubSpots CRM bruker også AI for å forbedre innholdet i e-poster og generere ideer til blogginnlegg. Ved å analysere kundedata og tidligere engasjementsmålinger kan HubSpot CRM foreslå innhold som mest sannsynlig vil oppleves som mest relevant for hvert enkelt prospekt. 

Verktøyet kan også hjelpe deg med å lage tilpasset innhold på nettsiden (og annen kommunikasjon) for ulike målgrupper, med skreddersydd budskap som best svarer til hver gruppes spesifikke behov og interesser.

Deretter kan du, ved hjelp av HubSpots Smart Content-funksjoner i Marketing Hub, tilpasse innholdet på nettsiden for hver besøkende basert på deres lead-poengsum og andre kriterier, noe som ytterligere øker sjansene for å konvertere de mest verdifulle prospektene.

 

Automatisering av aktiviteter: logging og sporbarhet

Når det kommer til ditt salgsteam, betyr tid virkelig penger. En av de største fordelene med et AI-drevet CRM er hvordan systemet automatiserer tidkrevende administrative oppgaver, og dermed frigjør salgsteamet fra prosesser som dataregistrering, sporing av avtaler og oppgavestyring.

HubSpots CRM logger og sporer automatisk hver interaksjon med en kunde, enten det er en e-post, et anrop eller et møte, og eliminerer behovet for manuell dataregistrering og sikrer at all kundeinformasjon blir nøyaktig og konsekvent registrert.

Systemet reduserer antall administrative oppgaver, og både oppdaterer avtalestadier og tildeler oppgaver automatisk, basert på forhåndsdefinerte workflows.

Innebygde planleggingsverktøy gjør det enkelt for prospekter å avtale møter. Representanter kan også booke møter på vegne av andre, slik at overgangene mellom teamene effektiviseres. Verktøy som automatisk videresender leads, sikrer i tillegg at leads kvalifiseres og automatisk sendes til riktig ansatt.

HubSpot har også lansert et nytt prospekteringsverktøy i Sales Hub, som samler prospekt-aktiviteter i en enhetlig opplevelse, og hjelper teamet med å organisere dagen, holde fokus og identifisere nødvendige oppgaver.

I stedet for å drukne i rutinemessige administrative oppgaver, kan salgsteamet heller bruke tiden sin på å engasjere seg med prospekter, forstå deres behov og bygge relasjoner som fører til inngåtte avtaler.

 

Prospecting_HubSpot
Treffsikre prognoser for salg

Prognoser er en essensiell funksjon innen salg når det gjelder å anslå fremtidige inntekter. Under INBOUND 2023 lanserte HubSpot sitt HubSpot AI og sin nye Sales Hub med AI-drevne verktøy for styring av avtaler og prognoser.

 

AI forecast

Mens tradisjonelle metoder for beregning av salgsprognoser er utsatt for feilberegninger og tar tid å utvikle, bruker Sales Hub AI (for øyeblikket i privat beta) for raskt å levere mer nøyaktige salgsprognoser ved å analysere historiske salgsdata, gjeldende avtaler i rørledningen og ulike andre faktorer for å forutsi fremtidige salgsresultater.

Tidlige tester av HubSpots AI-støttede prognoser har hjulpet teamene med å forbedre nøyaktigheten med opptil 95%.

AI-drevne salgsprognoser kan håndtere store mengder data og komplekse variabler, og bruke maskinlæringsalgoritmer for å identifisere forhold som kanskje ikke er enkle å avdekke ved manuell analyse.

Mer nøyaktige prognoser betyr at salgsteamene bedre kan prioritere innsatsen sin – ved å se på hver kundes unike potensial og forventede resultater, og bruke mindre tid på manuell prognostisering.

Dette kan også hjelpe med å identifisere potensielle utfordringer før de blir problemer. For eksempel, hvis systemet oppdager et mønster der avtaler jevnlig blir kansellert på et bestemt stadium, kan det indikere behov for forbedret salgstrening eller endring i strategien.

 

AI-genererte rapporter

Et AI-drevet CRM – som HubSpot – genererer handlingsrettede innsikter fra store datamengder, og støtter mer strategisk beslutningstaking for ulike områder av virksomheten.

Forbedrede rapporteringsverktøy er en viktig funksjon i den nye HubSpot AI og SalesHub annonsert under INBOUND 2023, som gir AI-genererte salgsrapporter for mer robuste og detaljerte innsikter i virksomhetens ytelse.

Rapporter for prospekt-aktiviteter gir salgsledere et helhetlig bilde av selgernes prestasjoner og effektivitet, inkludert konverteringsrater og aktivitetsmålinger.

Ved hjelp av Sales Hubs verktøy for rapportering og visualisering i sanntid, kan du også lage dine egne tilpassede og visuelle rapporter. Bruk dem for å få oppdateringer i sanntid om pipelinen, teamets ytelse, endringer i avtalestatus, prospekteringskontakter og konverteringer, og mye mer.

Snakk gjerne med oss dersom din organisasjon ønsker å jobbe mer datadrevet i hele kundereisen.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev