Fjerne spam i Google Analytics

Vi viser deg hvordan du kan håndtere spam-kilder i Google Analytics.
Skrevet av: Alfred
Publisert:

Spam i Google Analytics dukket så smått opp i fjor. Nå nesten ett år senere så ser vi at det er blitt et større og større problem på mange kontoer. Det er blitt flere kilder som står for spam og noe av det skjuler seg også under andre trafikkilder, men heldigvis ikke helt utenfor vår rekkevidde. For å kunne rapportere i Google Analytics uten å ha spam som ødelegger statistikken er det flere grep man kan ta. Her kommer vi med vår egen lille oppskrift til hvordan dette kan håndteres.

I Google Analytics har du muligheten til å ha flere «Visninger» av det samme datagrunnlaget fra nettsiden din. Det vil si at med Google Analytics sporingen du allerede har, kan du lage flere «Visninger» der du kan filtrere bort eller segmentere inn bare noe av trafikken. Det er viktig å huske på at alle kontoer bør ha en «Visning» som inneholder rådataen, uten at det er lagt til noen form for filter og ekskluderinger. Utenom det kan det legges til «Visninger» hvor det for eksempel blir filtrert bort trafikk fra gitte ip-adresser, trafikkilder eller lagt til forskjellige segmenter.

Når det kommer til trafikkilder, i Google Analytics, som bare oppleves som spam, så finnes det måter å håndtere dette på. Her forteller vi om to metoder som vi benytter oss av. Husk at når vi legger inn dette så gjør det vi på en ny «Visning» som har samme datagrunnlag som rådataene, men vi beholder visningen med rådataene uforandret.

 

Filter

En av måtene går ut på å legge til filter i datagrunnlaget slik at Google Analytics fjerner dette fra rapportene fremover. Fordelen med å gjøre det på denne måten er at de trafikkildene vi legger til, ikke vil dukke opp i fremtidige rapporter i Google Analytics. Denne måten løser problemet fremover i tid for oss. Dessverre fungerer ikke dette på det historiske datagrunnlaget i rapportene. Det har altså ingen tilbakevirkende effekt, men vil fortsatt hjelpe for fremtidig rapportering.

Slik går du frem for å legge til et filter for en «Visning» i Google Analytics.

kampanjekilde

Oppdatert 17.09.2015: Vi har nå sett av tester at det er noen spam-referrals som ender opp med et tomt «referral» felt i Google Analytics. GA sin løsning er å fylle kampanjekilde med dette tomme feltet for spam-referrals. Derfor er det nå anbefalt å heller bruke kampanjekilde foran henvisning. 

 

Segmenter

Det andre alternativet håndterer dette ved å legge til et segment som utelater det du ønsker av trafikkilder og henvisninger. Et segment er på flere måter også et filter, men her er det ingenting som gjøres permanent eller forandrer på datagrunnlaget. Med segmenter velges det hvilket segment av datagrunnlaget vi skal se eller ikke se i rapportene. Med segmenter kan vi også se på trafikk tilbake i tid samtidig som vi beholder vårt segment. Dette gjør denne fremgangsmåten til den bedre av de to nevnt i artikkelen, for å rapportere riktig i Google Analytics.  

Vårt oppsett av et typisk spamfiltersegment fjerner de henvisningene til siden som bare er spam og det beholder bare de øktene som blir gjort på nettsidens vertsnavn og tilknyttede vertsnavn.

Slik går du frem for å opprette et segment. 

bilde2

Når vi så har gitt det nye segmentet et navn så skal det velges hva som skal inkluderes og utelates fra segmentet slik at får fjernet spam-kildene. Her er et eksempel på hvordan oppsettet kan gjøres.

bilde3

Ovenfor ser vi det blir lagt til et filter som inkluderer de økter som er gjort på vårt eget vertsnavn og andre vertsnavn som vi er tilknyttet eller vertsnavn som også gir reelle økter på nettsiden. Googleusercontent.com er et domene som bør legges til her. Trafikk som vises på dette vertsnavnet er visninger av nettsiden direkte i Google Translate eller bufret visning av nettsiden med Google sitt verktøy for dette. For å se du ulike vertsnavnene som står for økter i rapportene så finner du de ved å navigere deg dit slik Målgruppe -> Teknologi -> Nettverk -> Vertsnavn(dimensjon).

Videre så velger vi å utelate trafikk som er henvisninger og trafikkilder som har navn som er spam. Dette vil være forskjellige kilder fra konto til konto og de du bør legge til finner du i «All trafikk» -rapporten. Det er gjerne tydelig kilder med navn som om det skulle vært reklame. Da det også tilkommer nye spam-kilder er det lurt å oppdatere dette segmentet med jevne mellomrom for å utelukke alle trafikkilder som vises som spam i rapportene.

Når et slikt segment er på plass så vil vi i rapporten bare de se trafikkildene som gir reelle besøk og vi har ekskludert spam-kildene. Nå kan vi se dataene i rapportene slik det burde være.

Vi håper og tror på det sterkeste at dette problemet med spam-kilder i Analytics er noe Google etter hvert klarer å fjerne. Det er både irriterende og ressurskrevende å justere på dette verktøyet som vi forventer skal fungere optimalt uten slike skreddersydde løsninger. Frem til Google gjør noe med dette så håper vi at du nå også kan sette opp et segment og filtrere bort de trafikkildene som ødelegger trafikkrapportene dine. 

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev