Not provided i Google Analytics

Hva du kan gjøre for å få større innsikt i din organiske trafikk.
Skrevet av: Alfred
Publisert:

Hva betyr not provided

I 2011 begynte Google å kryptere søk som medførte at flere og flere søk ble listet opp under en felles merkelapp i Google Analytics, og som du sikkert ser i overskiften av denne artikkelen er denne merkelappen (not provided). I skrivende stund melder notprovidedcount.com, en side som bruker data fra 60 forskjellige nettsider, at så mye som 82% av alle organiske søk fra Google dukker opp som (not provided) i søkeordsrapporten.

Dette gjør det veldig mye vanskeligere enn tidligere for webredaktører og analytikere å bruke søkedata for å finne ut hvor trafikken genereres og hvilke søkeord man burde optimalisere for. Der man tidligere fikk opp en liste over hvilke søkeord som sendte brukere til et nettsted, vil man nå i all hovedsak se søkeordet (not provided).

Men alt er ikke tapt, noe av dataen kan vi grave frem og selv om den krever en del mer tolkning og ikke er like presis, kan denne dataen fremdeles være et nyttig verktøy. Så hva kan vi gjøre mens andelen kryptertesøk kryper seg nærmere og nærmere 100 %?

 

Finn landingssiden

En løsning som kan gi oss en pekepinn er å se på landingssidene fra de organiske søkene. Hvis vi går inn i Google Analytics og klikker oss frem til trafikk > søkeord > organisk, deretter filtrerer denne rapporten ved å trykke på søkeordet (not provided) og setter sekundær dimensjonen til destinasjonsside, vil vi få opp en rapport som ligner på denne:

not-provided-analytics

I denne tabellen får vi opp en oversikt over hvilke landingssider (not provided) fører til. Og hvis vi da i tillegg har fulgt god SEO-skikk og laget sidetitler som gir mening, som for eksempel /SEO/linkbygging, fremfor autogenerertenavn, kan vi ut ifra landingssidene få et lite bilde over hva brukerne har søkt etter og hvilke søkeord som ligger bak den intetsigende merkelappen (not provided).

 

Adwords og Webmaster tools

Både i Adwords og i Webmaster Tools er det mulig å få opp søkeordsstatistikk. Og selv om Webmaster Tools på ingen måte er like inngående som det Analytics var, så kan det gi noe av svaret på hva som gjemmer seg bak (not provided) søkene. Webmaster Tools kan vise oss hvilke søkeord som genererer trafikk til siden vår og diverse statistikk forbundet med disse. Mens i Adwords finner vi statistikk over betalte søkefraser og annonsevisninger for gitte søkeord. Begge disse rapportene kan vi bruke for å fylle inn hullene etter at Google begynte å kryptere søkene.

Et nyttig og tidsbesparende tiltak er å koble disse to kontoene sammen, slik at vi kan få opp både betalte og organiske søk i en og samme rapport. Hvis du lurer på hvordan man gjør det så har Google lagt ut en guide på dette her.

 

Adferd

En annen måte å optimalisere siden for søk er å se mindre på hvilke spesifikke søkeord som gjør at sluttbrukeren finner frem til oss.

Ved å fokusere mer på hva brukeren søker etter, framfor å se på det spesifikke søkeordet som ble brukt, kan vi lettere finne ut hva som var hensikten bak søket og analysere det. Ikke tenke på hva brukeren søkte på, men på hva de søkte etter. Hva var hensikten med søket?

Hvis vi tenker på Google som en tjeneste der brukeren kan stille spørsmål, så må vår oppgave være å svare på disse spørsmålene etter beste evne. Da blir Googles oppgave å finne frem til dem som har det beste svaret og gir den beste brukeropplevelsen for hvert spørsmål, for så å presentere disse for sine brukere.

Det blir mindre viktig å vite hvordan brukeren kom frem til siden, mer viktig hvordan siden blir brukt, og der har vi fått mange nyttige verktøy i Analytics.

 

Konklusjon

Etter at Google krypterte søk har det blitt mye vanskeligere å hente ut søkeordsdata, og rapportene vi kan grave frem er ikke like inngående som før, men det finnes fremdeles muligheter for å hente ut data. Selv om vi ikke kan se hva som ble søkt på vet vi fortsatt om vi får trafikk fra organiske søk, og så lenge vi får inn trafikk så gjør vi noe riktig.

Samtidig som Google tok fra oss et verktøy, har de gitt oss andre verktøy som gir oss muligheten til å analysere nettbruken på andre måter enn hvilket søkeord som gir flest klikk. Søkeordsanalyser er fremdeles et viktig verktøy, men nå har vi fått flere andre verktøy som gir oss en unik innsikt i hvor flinke vi er til å gi gode svar og løsninger på det nettbrukeren lurer på, og om siden vår blir brukt slik vi trodde den ville bli brukt.

Noe av det mest spennende som kommer fra Google er cross-device tracking. Enhver bruker blir gitt en bruker-id som gjør at vi kan spore denne brukeren på tvers av enhetene som blir brukt. Samme bruker på mobil og desktop gir ikke to unike treff, men kun ett. Så snart cross-device tracking i Google Analytics er ferdigstilt og går ut av beta, vil vi publisere en artikkel angående dette.

cross-device-tracking

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev