SEO for økte inntekter – ikke bare rangeringer

SEO-arbeid reduseres ofte til å handle om rangeringer og nettsidetrafikk, mens inntekter og vekst blir sekundært. Her ser vi på hvordan SEO kan bidra til økt salg og større inntekter.
Skrevet av: Alfred
Publisert:

Tradisjonell SEO hvor rangering og trafikk er målet

Søkemotoroptimalisering (Search Engine Optimization – SEO) handler tradisjonelt sett om å optimalisere innhold for relevante søkeord med stort søkevolum, for å øke trafikken inn til nettsiden. 

Optimaliseringen av innhold for synlighet ved søk, gir en langvarig oppside fordi det er en gradvis prosess som ikke har en start og en slutt. Resultatene vises kanskje ikke umiddelbart, men når de først begynner å materialisere seg, vil de gi verdi over lang tid, i form av økende besøk på nettsiden og økende antall mennesker eksponeres for innholdet ditt.

Rangeringer og kampen om plassene på førstesiden i søkemotorene, er et levende landskap hvor alle har som mål om å skaffe seg beste mulige plassering. Resultatet av arbeidet som utføres måles ikke bare opp mot best practices, men også opp mot hvor mye innsats/arbeid og tid konkurrenter legger ned.

Daglig utføres det over 5,8 milliarder søk på Google. Dette betyr at folk hele tiden bruker søkemotorer for å finne informasjon, produkter og tjenester. Med riktig tilstedeværelse kan bedriften din tiltrekke seg disse søkende og generere inntekt døgnet rundt.

Mens betalt annonsering som pay-per-click (PPC) kan være effektivt for umiddelbar inntekt, medfører det også kostnader – for hvert klikk. Med SEO får du derimot organisk trafikk uten å betale for hver eneste besøkende.

 • 93 % av besøk på nett starter med en søkemotor
 • 80 % av kundene gjør produktundersøkelser på nettet
 • 71 % av innkjøpere i bedrifter starter produktundersøkelser i en søkemotor
 • 70 % undersøker et selskap på nettet før de foretar et kjøp fra selskapet

Kilde: Webfx.com 

I mange byråer og markedsavdelinger er tanken at SEO-tiltak utelukkende skal sørge for at innholdet på nettsiden skal rangere bedre, slik at den i neste omgang får flere besøkende. Innsatsen konsentreres rundt å skrelle bort tekniske feil, og å jobbe med innhold som rangerer godt og tiltrekker seg mulige kunder. 

En åpenbar ulempe med denne arbeidsformen er at fokuset ligger på rangeringer og trafikk, uten et blikk på konvertering og inntektsgenerering.

Rangering i søkemotor og volum av besøk, er tradisjonelt sett viktige KPI-er for det organiske arbeidet, hvor disse måler graden av suksess. Verdiene av arbeidet blir ofte mangelfullt kartlagt og fulgt opp, og det kan være vanskelig å knytte inntekter direkte til SEO-aktiviteter. Dette kan igjen ha mange forklaringer, som:

 • mangel på verktøy og konfigurasjoner
 • vanskelig å avdekke hvilke inntekter som skal tilskrives SEO
 • mangel på historiske data for sammenligning av ROI

 

Dette er imidlertid utfordringer som det er mulig å gjøre noe med – dersom vi går fra å snakke om Search Engine Optimization til å snakke om å optimalisere for brukerne av søkemotorene ­– hvor søkerens intensjoner, behov og formål settes i sentrum.

I denne videoen får du blant annet høre mer om om hvordan intensjonen bak ulike søkeord kan vurderes og vektes:

 

Revenuebasert SEO – økt vekt på intensjon og formål

Revenuebasert SEO er en mer helhetlig tilnærming som legger vekt på inntektsgenerering og konverteringer. Det å jobbe med SEO med mål om inntekter og vekst, kommer ikke i stedet for tradisjonell SEO og et ønske om flere besøkende på nettsiden, men i tillegg til. 

Selv om du ønsker å jobbe mer revenuebasert med vekt på konverteringer, er det altså viktig å fortsette med teknisk SEO og kvalitetsinnhold som rangerer godt.

For å gjøre SEO til et tiltak som øker salg og inntekter på lang sikt, er det nødvendig å skru oppmerksomheten rundt søkerintensjon og søkerformål. Engasjement og organisk salg må bli viktigere måleparametere enn rangeringer og organisk trafikk. Målet blir å optimalisere nettstedet for å tiltrekke besøkende med høy verdi, som er mer tilbøyelige til å konvertere til kunder.

Modellen nedenfor viser hvordan revenuebasert SEO skiller seg fra tradisjonell SEO, i form av et større fokus på konverteringer og salgsutløsende innhold.

  SEO for rangeringer og trafikk SEO for revenue
Mål Trafikk Kundetilfang
Måleparameter Rangeringer og trafikk Konverteringer og salg
Research Søkevolum Kundenes behov
Målretting Søkeord med høye volum Søkeord med intensjon om kjøp

 

Suksess i revenuebasert SEO måles ved økt inntekt, ROI (Return On Investment) og konverteringsfrekvens, samt at levetidsverdi av kunder også blir en viktig måling i denne tilnærmingen. 

Den revenuebaserte tilnærmingen fokuserer i større grad på å identifisere søkeord og strategier som gir maksimal økonomisk nytte. Den største forskjellen ligger i å forstå og optimalisere hele konverteringsløpet, fra første besøk til kunde.

 

Derfor er SEO verdt den langsiktige forpliktelsen

SEO tar tid å gjennomføre og det tar også tid før optimaliseringen gir resultater. For de fleste bedrifter tar det vanligvis tre til seks måneder før man ser betydelig fremgang. En årsak til den gradvise fremgangen er at det er mye arbeid involvert i SEO, inkludert opprettelse, optimalisering, feilsøking og markedsføring av innhold.

Google bruker også tid på å oppdage nye nettsteder. Å etablere kredibilitet og synlighet i søkemotorresultater tar tid, spesielt for nye nettsteder. Når det likevel ikke er noen tvil om at SEO-arbeid betaler seg, avhenger dette blant annet av tall som dette:

 • SEO-leads har en salgsrate på 14,6%, som betyr at nesten 15% av alle leads som genereres gjennom SEO, konverterer til betalende kunder.
 • En betydelig andel av detaljhandelen, hele 85%, er enige om at SEO og PPC er de mest effektive metodene for å skaffe nye kunder.
 • Med over 8,5 milliarder søk daglig på Google, er det et enormt potensial for å nå ut til mulige kunder ved hjelp av SEO.
 • Lokal SEO, som involverer optimalisering for lokale søk, har en imponerende konverteringsrate på 80% i form av leads eller kunder.

Kilde: Webfx.com

Innholdsmarkedsføring, som ofte integreres med SEO, genererer i tillegg tre ganger flere leads sammenlignet med tradisjonelle markedsføringsmetoder. Dette gir en betydelig mengde potensielle kunder til en relativt lav kostnad sammenlignet med tradisjonell reklame. Derfor er en langsiktig forpliktelse nødvendig for å høste fordelene av SEO.

 

Fremtidens SEO gir rangeringer OG inntekter

Tradisjonell SEO har altså vært verdifullt for å øke synligheten og bygge kjennskap, som i seg selv har en stor verdi i svært mange sammenhenger. Men det har samtidig ofte manglet en klar sammenheng med innvirkningen SEO-arbeidet har på inntektene. 

Typiske spørsmål å spørre seg ved tradisjonell SEO:

 • Hvilke nøkkelord har størst volum?
 • Hvordan sporer vi organiske rangeringer og trafikk?
 • Laster sidene våre raskt nok?
 • Hvor langt bør innholdet vårt være for å rangere godt?

 

Revenuebasert SEO gir en mer målrettet tilnærming som fokuserer på inntektsgenerering som hovedmål. Ved å forstå verdien av hver søkeordkonvertering og optimalisere for økonomisk suksess, kan bedrifter måle SEO-effekten mer nøyaktig.

Typiske spørsmål å spørre seg ved revenuebasert SEO:

 • Hvilke nøkkelord har sterkest kjøpsintensjon?
 • Hvordan sporer vi organiske konverteringer og salg?
 • Hvordan tar kundene våre kjøpsbeslutningene sine?
 • Hvilke innholdsformater vil konvertere best for våre produkter?

 

I en verden der konkurranse om oppmerksomhet og konverteringer er høy, gir revenuebasert SEO bedrifter en betydelig fordel ved å fokusere på inntektsvekst i stedet for bare synlighet. Dette gir en mer lønnsom tilnærming som med større sannsynlighet fører til langsiktig suksess.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev