Kunstig intelligens i SEO-arbeidet – hva er mulig?

Samspillet mellom AI og SEO har endret mye av den digitale markedsføringen. Her ser vi på hvordan AI kan løfte innholdsoptimaliseringen din til neste nivå.
Skrevet av: Bård
Publisert:

Hva er egentlig AI?

Artificial intelligence/AI (norsk: kunstig intelligens/KI) har som mål å løse kognitive oppgaver og prestere bedre og raskere enn mennesker. På et overordnet nivå kan vi si at AI-teknologi er utviklet for å gjøre livene og jobbene våre enklere – slik at vi får gjort mer med mindre innsats.

Innen business har AI allerede vist seg som en svært effektiv tilleggsressurs for å øke inntektene. Innen salg og markedsføring har 30% av de som har tatt i bruk AI, oppgitt at inntektene har økt med 6-10% etter implementeringen av teknologien. Dette er betydelig, og må kunne ses som en indikator på at AI er i full fart på vei inn i virksomheter som jobber med markedsføring og/eller salg.

 

Hvilken rolle kan AI spille i SEO?

Mens tradisjonelle SEO-metoder i aller høyeste grad fortsatt er relevante, gir integrasjonen av AI en ny dimensjon til hvordan markedsførere kan 

  • produsere mer innhold med høy kvalitet, på kortere tid
  • nå ut til målgruppene med større treffsikkerhet og effekt.

Søkemotorene gir nemlig ikke lenger bare svar på det en person isolert sett har spurt om. I stedet påvirkes og formes søkeresultatet blant annet av tidligere nettaktivitet, hvilken enhet det søkes fra, geografisk plassering og hundrevis av andre faktorer. Og nettopp evnen til å analysere store mengder data, er en av AI-ens bidrag som vil endre utformingen av SEO-strategier for framtiden. 

Jakten på en av de «eksklusive» plasseringene på side 1 i Google sitt søkeresultat blir bare tøffere. Og det å havne utenfor kan gi merkbare konsekvenser for omsetningen din. Her kan AI-en bidra til å øke produksjonen av relevant og engasjerende innhold, som igjen bidrar til økt verdi i organiske kanaler og søk.

Et annet aspekt ved introduksjonen av AI i SEO-arbeid, er at flere får muligheten til å ta opp konkurransen mot de som tradisjonelt sett har hatt flere ressurser som jobber med SEO. Nå er det ikke lenger en forutsetning å ha en stor markedsavdeling for å håndtere analyse, strategi og innholdsproduksjon. Dette er nemlig noe man langt på vei kan outsource til AI. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva AI gjør med selve SEO-verktøykassen vår, og hvordan markedsførere på ulike nivåer kan dra nytte av disse mulighetene, for å vinne fram i det digitale landskapet.


Nøkkelordanalyser: Innsikt på et høyere nivå

Nøkkelordanalyser, som av mange blir ansett som kjernen av en SEO-strategi, har gjennomgått en forvandling med utbredelsen av AI. Verktøy som Ahrefs og SEMrush bruker avanserte AI-algoritmer for å analysere enorme datasett. 

ahrefs-keyword-analysis

Verktøyene avdekker ikke bare nøkkelord, men gir innsikt i alt fra brukeratferd og trender til identifisering av nye muligheter. Analysene gjør det mulig for markedsførere å skape innhold som ikke bare treffer når det kommer til nøkkelord, men som resonnerer med publikum og deres intensjoner og mål.

AI-generert analyse gir også en forståelse av den semantiske betydningen av søkeord. Dette gjør det mulig å skape innhold som ikke bare svarer på søket, men som i stor grad forutser og oppfyller brukerens behov. Dette overgår tradisjonell nøkkelordoptimalisering og åpner døren for mer kreativ og relevant innholdsproduksjon. Noen typiske uttak fra nøkkelordundersøkelser: 

  • Identifisere nøkkelord som generelt er relevante for nettstedet
  • Skille ut nøkkelord som passer best til spesifikke sider
  • Presisere handlinger som må utføres for å rangere på gitte nøkkelord

 

Forståelse for søkeintensjoner

Mens tradisjonell SEO har fokusert på søkeord, tar AI-baserte verktøy som MarketMuse og Frase det et skritt videre ved å bruke AI til å forstå intensjonene bak søkene. Ved å ikke bare analysere hva brukerne søker etter, men også hvorfor, gir disse verktøyene markedsførere mye bedre innsikt i hva folk er ute etter. 

Frase

Gjennom bruk av maskinlæring kan AI-verktøy identifisere mønstre i brukeratferd og foreslå relevante emner som markedsførere bør utforske. Dette skaper muligheter for å være proaktive i innholdsarbeidet, og adressere brukernes behov før de uttrykker dem tydelig gjennom søk. 

Å bruke kunstig intelligens til å gruppere innholdet basert på emner, kan legge grunnlaget for å lage innhold som er mer engasjerende, og som appellerer til publikum på et personlig nivå. Det kan gi flere ideer til nytt innhold som er relevant og relatert til det han eller hun er interessert i. Viktige arbeidsoppgaver som AI-en kan benyttes til i etterkant av en emneanalyse:

  •  Avdekke relatert innhold som besøkende på en spesifikk side vil lese mer om
  • Identifisere sub-tema som har økende interesse i søkemotorene
  • Generere utkast til blogginnhold som følger retningslinjer for SEO

 

Brukeropplevelse – fra søk til konvertering

Den personlige tilnærmingen som for eksempel chatbots åpner for, forbedrer ikke bare brukeropplevelsen, men kan også øke konverteringsraten. En sømløs overgang fra søk til handling er nå mulig å oppnå, takket være AI-drevne løsninger. Chatbots og virtuelle assistenter gir brukerne relevant informasjon øyeblikkelig, noe som reduserer fluktraten og øker sjansen for konvertering. 

Ved å forstå søkeintensjoner kan AI tilpasse interaksjoner for å møte individuelle behov, noe som gir en opplevelse av at både prosess og innhold er skreddersydd. Dette går hånd i hånd med tradisjonell SEO for å sikre at innholdet og brukeropplevelsen legger til rette for å oppnå konverteringsmål.

 

Analyse av konkurrenter – oversikt over markedet

I stadig mer konkurranseutsatte markeder er det avgjørende å forstå hva konkurrentene gjør. AI-baserte verktøy som Kompyte fra Semrush og Crayon, bruker maskinlæring for å analysere konkurrentenes strategier. Dette gir markedsførere et konkurransefortrinn ved å tilpasse sine egne strategier basert på sanntidsdata.

Kompyte

Tradisjonelle konkurranseanalyser kan være tidkrevende og gi begrenset innsikt. AI-automatiserte verktøy gir raskt tilgang til endringer i konkurrentenes taktikker og identifiserer nye muligheter. Dette gjør det mulig å tilpasse seg raskt, å opptre stadig mer relevant for målgruppen og opprettholde en konkurransefordel.

 

Automatisering øker effektiviteten

Integrasjoner av AI i SEO åpner også opp for større grad av automatisering. Denne automatiseringen – som typisk omhandler repeterende oppgaver – frigjør ikke bare mer tid til strategisk arbeid. Den eliminerer også muligheten for menneskelige feil på grunnleggende nivå i SEO. 

AI-drevne teknologier arbeider i bakgrunnen for å skape klynger av innhold på nettstedet ditt, og sikrer at du utviser nødvendig erfaring og pålitelighet. Dette gjør det ikke bare enklere å finne relatert innhold på nettstedet ditt, men etablerer også nye klynger av eksisterende innhold når søkevanene utvikler seg.

Et verktøy som ChatGPT kan brukes til å komme opp med relevant innhold og begynne å generere førsteutkast til artikler. I tillegg kan ChatGPT endre på maler til både titler og metabeskrivelser, slik at det går raskt og eliminerer manuelt arbeid.


AI-drevne verktøy i innholdsoptimalisering

AI-drevne verktøy transformerer SEO-strategier ved å analysere og optimalisere innhold effektivt. Avanserte algoritmer styrer (og anbefaler) valg av nøkkelord, innholdsstruktur og brukerengasjement.

Riktig bruk av nøkkelord er fortsatt relevant for rangering i søkemotorer, og AI-drevne optimaliseringsverktøy er godt egnet til denne oppgaven. Verktøyene evaluerer faktorer som lesbarhet og grammatikk, og identifiserer innhold som har dårlig lesbarhet. Optimalisering for brukerengasjement, inkludert overskrifter, underoverskrifter og avsnittslengde, styrkes av disse verktøyene.

AI-verktøy for innholdsoptimalisering er på mange måter nøkkelen til å forbedre SEO-strategier. De øker forståelsen av målgruppen og optimaliserer innholdet for søkemotorer, og gjør det mer synlig, indekserbart og relevant.

 

Oppdatering av innhold

For enhver SEO-innholdsstrategi er innholdsoptimalisering en viktig del av jobben. Dette sikrer at innholdet er mest mulig hensiktsmessig utformet og oppfyller alle «kravene» fra søkemotorene. Ved å optimalisere innholdet systematisk øker du sjansene for høyere rangeringer, mer trafikk og økte konverteringer.

Store deler av denne forbedringsjobben kan settes bort til et AI-verktøy som ChatGPT. Verktøyet kan for eksempel komme opp med forskjellige varianter av både titler og metabeskrivelser, slik at du kan teste hva som gir best resultat. Det samme gjelder forbedring av overskrifter. Du kan også la GPT se hvor i teksten det kan egne seg med lenker til andre artikler du har.


Fremtiden for SEO – synergien mellom menneske og maskin

Bruk av AI i søkemotoroptimalisering må på ingen måte anses som en trend, men som en del av en dynamisk utvikling som vil prege måten vi jobber på i fremtiden. Markedsførere som omfavner og tilpasser seg disse endringene, vil være best rustet til å lykkes i den stadig skiftende digitale verden. 

Veien til suksess går via å utforske de uendelige mulighetene som AI bringer til SEO-landskapet. Vinnerne blir de som først som sist behandler AI som en verdifull kollega; en ressurs som forbedrer effektiviteten, nøyaktigheten og relevansen i SEO-arbeidet.

Selv om vi med AI kan automatisere mange oppgaver, vil det alltid være menneskelig innsikt og kreativitet som gir dybde og autentisitet til innholdet. Å finne balansen mellom automatisering og menneskelig påvirkning og overstyring, er nøkkelen til en vellykket SEO-strategi i fremtiden. 

Markedsførere som evner å utnytte synergien mellom menneskelig kompetanse og maskinenes kapasitet vil være best rustet til å navigere den stadig skiftende digitale verden.

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan du kan ta i bruk AI i produksjonen og optimaliseringen av innholdet ditt.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev