Hvorfor bruke Remarketing Lists for Search Ads (RLSA)

Remarketinglister for søkeannonser er et Google AdWords-verktøy som benyttes for å nå allerede interesserte brukere, via søk.
Skrevet av: Alfred
Publisert:

Du kan gjøre dette med Remarketinglister

Remarketinglister for søkeannonser er et Google AdWords-verktøy som benyttes for å nå brukere som tidligere har vært inne på din nettside med tilpassede annonsetekster og bud. Det er i mange tilfeller effektivt å vise et tilpasset budskap til de som tidligere har besøkt din nettside og det kan være lønnsomt å by høyere i disse tilfellene.

Som navnet tilsier bruker dette verktøyet remarketingteknikken, men i stedet for å vise bannere til de som allerede har vært inne på nettsiden din, er du med denne teknikken tilstede i Google SØK med tekstannonser. Oppsettet med annonser og søkeord er på samme måte som en vanlig SØK-kampanje i Google AdWords. Forskjellen her er at målrettingen i tillegg til søkeordene du velger, også defineres av en remarketingliste som du har laget av brukere på nettstedet ditt. Med RLSA kan du selv velge budskapet du ønsker å vise, budet du ønsker å by og du kan velge de samme eller nye søkeord.

Det finnes flere strategier med RLSA og som med mange andre verktøy er det også her nesten bare opp til kreativiteten din. Tre hovedelementer med RLSA vil være å optimalisere bud, utvide søkeord og fraser og tilpasse tekst. Alle disse tre elementene kan være med på å dra brukeren tilbake til deg. Du kan øke budet ditt for dine RLSA annonser og søkeord, med mål om å by på en høyere plassering når du vet at brukeren allerede har vist interesse for deg.

Du kan utvide søkeordene eller frasene dine til å dekke søkeord du vet det er større volum for, men også hardere konkurranse og der du tidligere ikke har hatt råd til å være tilstede. Eller, du kan velge å tilpasse teksten i annonsene dine for å vise et nytt eller annerledes budskap til de som allerede har vært innom deg. Formålet med RLSA bør klart være å oppnå høyere måloppnåelse for dine kunder.

Avhengig av om du måler dette i totalt salg, konverteringer, konverteringsfrekvens, ROI eller kostnad per ordre så viser de fleste studier en stor positiv økning. Her kan vi også snakke av erfaring. I de RLSA-kampanjer vi har kjørt med optimaliserte bud og tilpasset tekst opplevde vi en økning på 45% i konverteringsfrekvensen.

RLSA er noe flere burde ta i bruk da det er en fin teknikk for å nå kunder som allerede har vist interesse og det er en enkelt sette opp. Gjennom Google AdWords får du en kode som du implementerer på hele nettstedet ditt. Videre får du muligheten til å lage lister hvor du definerer målgrupper som du ønsker å nå, enten det er alle besøkende på nettstedet ditt, de som har inne på en bestemt side eller de som har gjennomført en ønsket handling. For at Google skal la deg bruke dine remarketinglister for tekstannonser trenger du 1000 cookies. Dette kravet har Google satt for å ivareta personvernet for de som er på listen din.

I Google AdWords får du også gode rapporter over hvordan dine remarkeringlister for søkeannonser treffer brukerne dine. Med disse rapportene kan du tilpasse listene dine over tid og nå de målene du har satt for de ulike målgruppene dine.

Ta kontrollen over målgruppene dine og test ut RLSA du også.

 

Kilder: google.com, thinkwithgoogle.com

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev