Hva er fluktfrekvens?

Høy fluktfrekvens er ikke nødvendigvis et dårlig tegn.
Skrevet av: Admin
Publisert:

Jeg sier det like gjerne med en gang, høy fluktfrekvens er ikke nødvendigvis dårlig. Men for å forstå det må vi vite hva fluktfrekvens betyr.

Her synes jeg egentlig det engelske uttrykket for det samme fenomenet er et bedre språklig bilde. På engelsk heter fluktfrekvens bounce rate, en flukt er altså en bounce, et sprett. Du kan se for deg brukeren som en ball som treffer siden, hvis brukeren forlater siden uten å besøke flere undersider, så spretter ballen vekk. Fluktfrekvens er altså andelen økter som kun har én sidevisning.

Fluktfrekvensen varierer ofte veldig fra domene til domene, den varierer også veldig fra side til side på samme domene. En ensides nettside uten lenker videre vil gi en fluktfrekvens opp mot 100% siden brukeren ikke har noe annet sted å gå. Mange bloggartikler vil også ha en høy fluktfrekvens siden brukeren kun var ute etter akkurat det innlegget. Nettbutikker har ofte lavere fluktfrekvens siden brukerne titter gjennom flere produkter.

 

Hva skal jeg bruke fluktfrekvensen til?

Fluktfrekvensen kan brukes til å finne ut om sidene dine fungerer slik som du hadde tenkt de skulle. Som jeg har nevnt over så varierer fluktfrekvensen mye fra side til side. Og høy fluktfrekvens på en side er ikke utelukkende negativt, samtidig som lav fluktfrekvens på en annen side kan bety at den fungerer dårlig. Det kan hende brukerne gikk enda dypere inn i domenet på jakt etter mer informasjon, eller fant en artikkel som var relatert til det den nettopp leste. Her bør du sjekke adferdsflyten, se på hvilken side som er andreside. Og for ordens skyld; brukere teller kun mot fluktfrekvensen hvis siden du måler er den første siden de er innom på domenet ditt. Hvis de er innom en annen side først og så går ut etter å ha besøkt siden vi analyserer så teller det mot utgangsprosenten for den siden.

Utgangssidene er også en nyttig variabel å analysere, her finner du de sidene som oftest er siste side innenfor domenet ditt, det kan gi deg en indikator på hvilken informasjon brukerne dine er ute etter.

Hvis siden er en ren informasjonsside, så kan høy fluktfrekvens for eksempel bety at brukeren søkte på Google, trykket på lenken til din side, fant det den var ute etter og derfor forlot siden. Ulempen med et standard oppsett her, er at vi ikke får målt hva brukeren gjorde på siden. Vi får ikke målt hvor lenge brukeren er inne på siden hvis det er den eneste siden de var innom, eller siden er en utgangside.

Det første du bør gjøre er å definere hva hensikten med den siden du vil analysere er. Skal den informere om noe, skal den selge noe, har den noe call to action?

 

En løsning

Det vi kan gjøre er legge til en kodelinje i analyticsscriptet som setter et gitt tidsspenn hvor vi definerer at et sidebesøk ikke lenger skal telle som en flukt. 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-XXXXXXX-1‘, ‘mywebsite.com‘);
ga(‘send’, ‘pageview’);
setTimeout(“ga(‘send’,’event’,’Engasjement’,’mer enn 3 minutter’)”,180000);

</script>

Her forteller vi Analytics at etter tre minutter så skal det fyres av en hendelse, som vil gjøre at besøket ikke teller som en flukt.

Hvor langt intervall vi skal sette må vi vurdere ut fra innholdet på siden vi måler. Andre løsninger på dette er å sette opp sporing av engasjement og mikrokonverteringer som for eksempel scrollsporing, eller sporing av klikk på eksternelenker. 

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev