Vi rigger SocialScreen for videre vekst

Utbrudd har inngått et samarbeid med SocialScreen, for å oppfylle deres markedsførings- og vekststrategier. SocialScreen er allerede etablerte brukere av HubSpot, men har behov for å restrukturere data og å styrke relasjonene mellom flere ulike systemer.
Skrevet av: Anders
Publisert:

Strømlinjeformet datahåndtering

SocialScreen er en global SaaS-leverandør, kjent for sin egenutviklede og skybaserte programvare for infoskjermer. Ved hjelp av vår kompetanse sikter de mot å ta i bruk flere elementer fra HubSpot-plattformen, for å strømlinjeforme selskapets digitale økosystem. 

Vi vil erstatte spredte verktøy med HubSpots løsninger og sikre en sømløs integrasjon av systemene som forblir, alt for å skape én enkelt kilde til sannhet. Med en ny digital grunnmur på plass, legger vi til rette for å håndtere vekst på en mer skalerbar måte.

 

Synergiene skal gi oss mer salg og flere ambassadører

Med overlegne verktøy for datadrevet salg og markedsføring ser vi frem til å rigge SocialScreen for videre vekst. Målet er å skape gode kundeopplevelser, minimere churn og åpne dører for mersalg og oppsalg, samtidig som vi skaper lojale ambassadører.

Anders Rønningen, daglig leder i Utbrudd, uttrykker stor entusiasme for samarbeidet: 

– Å jobbe med et dynamisk SaaS-selskap som SocialScreen blir garantert inspirerende. Vi gleder oss til å se hvor synergien mellom vår ekspertise og SocialScreen sine aktiviteter vil føre oss.

Marius Teveldal, CCO i SocialScreen følger opp:

– I SocialScreen har vi store vekstambisjoner. En viktig del av dette er å effektivisere salg og markedsprosesser gjennom bl.a gode integrasjoner og verktøy i HubSpot som gir oss muligheten til å tilby våre tjenester til riktig type kunder, i tillegg til å eliminere manuelle arbeidsoppgaver. Vi ser frem til å samarbeide med Utbrudd for å effektivisere og strømlinjeforme våre prosesser på en god måte, slik at vi er rigget for videre skalering og vekst.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev