NLR Trøndelag inngår samarbeid med Utbrudd

Dette blir rett og slett et meningsfylt oppdrag, og vi har stor tro på at vi skal nå målene som er satt.
Skrevet av: Anders
Publisert:

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) er et landsdekkende og medlemsbasert konsulentselskap for gårdbrukere. NLR tilbyr rådgivningstjenester innen en rekke relevante aspekter ved gårdsdrift, som jord- og plantekultur, husdyrhold, HMS, landbruksbygg, maskinteknikk, regnskapsføring, økonomi, juridiske tjenester, takst og eierskifte.

NLR Trøndelag har 15 kontor rundt om i hele Trøndelag, hvor Overhalla, Steinkjer, Kvithammar og Leinstrand er de største.

 

NLR Trøndelags utfordringer

Oppdraget vårt er i stor grad todelt: For det første har NLR Trøndelag et stort potensial i å bli brukt mer aktivt av de som allerede er medlemmer. Medlemsmassen er ikke er godt nok kjent med det store omfanget av tjenester som leveres.

Høyere kvalitet og bedre struktur på informasjonen som tilbys, og bedre strategisk utnyttelse av nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og CRM, blir en sentral del av leveransen vår her.

For det andre har NLR Trøndelag mye å gå på når det kommer til antall medlemmer. Medlemstallet ligger per november 2020 på ca. 3700. Basert på kompleksiteten i dagens gårdsdrift, og det potensielle behovet for ekstern kompetanse, bør det være gode muligheter for å øke antall medlemmer betraktelig.

Denne delen av leveransen vår vil i større grad bestå av merkevarebygging og synliggjøring av tjenestespekteret, overfor målgruppen.

 

Utbrudd om samarbeidet

Det å være gårdbruker er en viktig og omfattende jobb. Man skal ta vare på jord og husdyr, samtidig som man skal være litt økonom, litt regnskapsfører, litt jurist og litt ekspert på maskiner og driftsbygninger. I NLR Trøndelag har vi en svært kompetent aktør som tilbyr viktig støtte til denne yrkesgruppen, og som vi gleder oss til å bruke kompetansen vår på.

Dette blir rett og slett et meningsfylt oppdrag, og vi har stor tro på at vi skal nå målene som er satt. Underveis i prosessen gleder vi oss til å følge et NLR Trøndelag som får ut en større del av potensialet sitt.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev