MainTech inngår samarbeid med Utbrudd

Vi gleder oss til å kunne gi MainTech rådgivning og profesjonell bistand for å jobbe mer datadrevet med markedsføring og synlighet.
Skrevet av: Anders
Publisert:

Trondheimsselskapet MainTech AS består av ingeniører med spisskompetanse innen drift, vedlikehold, inspeksjon og materialteknologi. Selskapet utnytter den nyeste teknologien til å optimalisere prosessen mellom menneske og maskin. Leveransen består blant annet av konsulenttjenester, analyser og kurs innen vedlikeholdsstyring, inspeksjoner og logistikk.

Kundene deres varierer fra Norges største energiselskaper, industribedrifter, oppdrett, infrastruktur og forsvar.

Med sin unike måte å forstå oppdragsgiveres behov på, har de siden 2000 hatt over 1500 oppdrag, med leveranser av høy kvalitet.

MainTech har som mål å vokse gjennom å synliggjøre kompetansen og tjenestene for eksisterende og nye oppdragsgivere. 

 

Utfordring og behov:

Etter mange års erfaring har MainTech opparbeidet seg et rikt kunnskapsbibliotek. Denne kunnskapen videreformidler de i form av skreddersydde kurs, fagartikler og nyhetsbrev til både nye og eksisterende kunder. Dette er et område de ønsker å videreutvikle, men samtidig øke fokuset på å tiltrekke riktig publikum.

MainTech bruker Hubspot som plattform for å jobbe med leads, kundeoversikt og distribusjon av nyhetsbrev. Med en stor kundedatabase ønsker de nå bistand til å strukturere og løfte satsingen sin, med blant annet produksjon og distribusjon av relevant innhold til riktige målgrupper.

Utbrudd skal bistå med onboarding av Marketing Hub og inbound marketing for å fange opp de aktive målgruppene, og samtidig tiltrekke og utdanne resterende marked for å skape kontinuerlig etterspørsel og en komplett kundereise.

Vi har over lang tid ansett MainTech som en spennende og innovativ aktør i et marked hvor de absolutt dekker et behov. Vi gleder oss til å kunne gi MainTech rådgivning og profesjonell bistand for å jobbe mer datadrevet med markedsføring og synlighet.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev