Har du kommet i gang med utvidede tekstannonser på Google?

Google sine utvidede tekstannonser gir deg mer plass til budskapet ditt.
Skrevet av: Alfred
Publisert:

Gamle og nye annonseformater 

Hva er utvidede tekstannonser?

Tekstannonser er de inntil fire første resultatene som dukker opp når du gjennomfører et søk på Google. Disse er da merket med en «Annonse»-tag slik at de skiller seg fra det organiske søkeresultatet lenger ned på siden. Det er også inntil tre annonseplasser i bunnen av søkeresultatsiden som er merket på samme måte. Disse tekstannonsene har frem til nå hatt en fast størrelse på antall tegn og bredde, og det er nå dette som er endret, derav utvidede tekstannonser.

 

Hvilke fordeler gir de?

Enn så lenge er utvidede tekstannonser ganske ferskt og det gjør at det blir enda tydeligere på søkeresultatsiden når en aktør har tatt dette i bruk. Det er ca. 47 % flere tegn som nå rommer i tekstannonsene og det har en klar visuell fordel. Vi kan få frem enda mer av budskapet i teksten og det er rom for at det oppleves enda mer relevant for de som ser tekstannonsene. Når en tekstannonse også tar større plass får den gjerne mer oppmerksomhet som igjen gir høyere klikkfrekvens. Klikkfrekvens er måleparameteren på relevans og denne er igjen med å fastslå den faktiske kostnaden for klikket på tekstannonser. Høyere relevans/klikkfrekvens spiller inn på klikkprisen og plasseringen. 

Når det kommer til det punktet at alle aktører har gått over til utvidede tekstannonser fortsetter det å handle om relevans og om det å få frem hele budskapet. De som klarer å hente flere klikk og litt høyere klikkfrekvens før den tid vil ha en klar fordel fremover slik vi ser det. 

Google gikk tidlig ut og fortalte at aktører som testet ut annonsene så opptil 20 % økning i klikkfrekvens på de utvidende annonser. Det har også senere kommet flere kundecaser fra store aktører i samarbeid med Google som har sett opptil 92 % økning. 

Med de utvidede annonsene vi nå kjører så ser vi en klar økning i klikkfrekvens, men det er i underkant av 20 % økning. Det er klart at annonselandskapet ser ulikt ut fra bransje til bransje og dette påvirker også de resultatene som vi ser. Men det er ingen tvil om at utvidende tekstannonser tar større plass og gir en økning i klikkfrekvens.

 

Slik er de bygget opp

Utvidede tekstannonser har nå to overskriftsfelt med 30 tegn hver. Her var det tidligere et felt til overskrift med plass til 25 tegn. De to tekstlinjene for beskrivelse med 30 tegn til rådighet hver har blitt slått sammen og dette feltet har nå plass til 80 tegn. Også feltet for visningsadressen er endret og her kan du nå velge å skrive inn forklarende tekst for landingssiden på domenet ditt. Det er gjort plass til to felt på 15 tegn hver der det tidligere var et felt med 35 tegn. Tidligere måtte domenet være innenfor disse 35 tegnene, men det er nå flyttet utenfor de to feltene for visningsadresse. Tilsammen er det altså ca. 47 % flere tegn nå.

En annen endring er også at vi tidligere kunne opprette en egen mobil-tilpasset tekstannonse, men nå gjør AdWords dette for oss, og vi får en forhåndsvisning av dette når den utvidede tekstannonsen opprettes. For de som heller lager annonser i Google AdWords Editor, noen av oss synes det er mer effektivt til tider, så er også editoren oppdatert og støtter utvidede tekstannonser. 

 

Forsvinner de «gamle» tekstannonsene?

Allerede nå så har utvidede tekstannonser blitt standard når det skal opprettes tekstannonser i AdWords, men det er fortsatt mulig å velge den «gamle» versjonen. Samtidig er det også fortsatt mulig å endre og redigere dem. Derimot er det slik at fra og med 26. oktober 2016 (31. januar 2017) så vil det ikke lengre være mulig hverken å opprette eller å redigere disse «gamle» tekstannonsene. Men selv om du ikke kommer deg rundt til å lage nye annonser før 26. oktober (31. januar 2017) så vil de «gamle» tekstannonsene fortsette å vises i søkeresultatet i Google. 

 

Oppdatert 16.09.2016: Google har utvidet perioden for hvor lenge det er mulig å fortsette med vanlige tekstannonser. I stedet for 26. oktober 2016 er nå dette flyttet frem til 31. januar 2017. 

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev