Apples personvern-oppdateringer og Facebook-annonsør

iOS14 vil påvirke målretting, rapportering og mulighetene for optimalisering på Facebook, og det er trolig Marks største hodepine akkurat nå. Les videre, så ser du hvorfor.
Skrevet av: Alfred
Publisert:

Dette er den første av flere artikler hvor vi guider deg gjennom hva du må forholde deg til på de enkelte plattformene, relatert til Apples iOS-oppdatering. Først ut er Facebook, som allerede har delt mye informasjon, og frustrasjon, rundt denne oppdateringen. 

 

Hva er iOS14?

iOS14 er Apples siste oppdatering av operasjonssystemet for iPhone, og den siste utgaven av oppdateringen er spådd til å bli sluppet av Apple i starten av 2021. Utover oppdateringer på selve telefonene, er den store nyheten personvernfunksjonene som nå rulles ut. 

Disse personvernfunksjonene vil blant annet kreve at alle apper lar deg som bruker velge å bli sporet eller ikke, før du tar i bruk appen. Apple kaller dette for “Apple’s App Tracking Transparency (ATT)”. Flere av personvernfunksjonene gir også brukerne større innsikt og valgmuligheter for hva som blir sporet i nettleseren Safari, som er den mest brukte på iPhone.

Hvordan påvirker dette meg?

Har du noe å selge, så markedsfører du deg trolig på Facebook. Og da gjerne med markedsføring av den målrettede og datadrevne typen. 

Facebook må nå innhente nye samtykker fra alle iPhone-brukerne, der disse aktivt må velge at det er greit å bli sporet. Men uansett om samtykket foreligger, så skrenker Apple kraftig inn på hva som kan bli sporet om deg og din adferd. Mer om dette lengre ned i artikkelen. 

De fleste nettstedeiere kjenner seg nok igjen at mobiltrafikken utgjør en større andel enn desktoptrafikken, og ser vi utelukkende på mobiltrafikken så bruker over halvparten en iPhone. Uansett hvordan du vrir og vender på det, vil altså du som annonsør miste mye av datagrunnlaget du tidligere har benyttet i Facebook-annonseringen. 

 

Slik kan du forberede deg

Facebooks respons på dette er deres Aggregated Event Measurement (AEM). Dette skal ivareta brukernes personvern, samtidig som de hevder det skal demme opp for mye av dataen som nå går tapt. 

AEM skal ta høyde for valg bruker tar om ikke å bli sporet, samtidig som det prosesserer data for dine nettside-eventer (hendelser) slik at du kan benytte disse i ditt sporingsoppsett. Dette krever dog noen innstillinger i din Business Manager hvor du må velge ut 8 eventer (hendelser) som du ønsker å spore. Disse må du prioritere etter hva som er viktigst, samtidig som du må verifisere domenet ditt i Facebook Business Manager. Disse 8 eventene er pr. verifisert domene.

Du kan legge til rette for dette i BM allerede nå. Innstillingene dine vil ikke påvirke pågående kampanjer eller optimalisering som allerede kjører, før Facebook ruller ut AEM. Dette blir først gjort når evt. Apple ruller ut sin nevnte App Tracking Transparency. 

 

Hvilke utfordringer byr det på i Facebookplattformen?

Facebook uttaler at dette vil påvirke sporing, målretting og optimalisering, samt oppsett av hendelser og bedriftsverktøy i annonseringsplattformen. Her har vi listet ut noen av endringene som trolig er relevant for deg som har besøkende med iPhones: 

Bruker du Facebook piksel på din nettside? 

 • Du må nå verifisere domenet ditt og knytte det sammen med Facebook piksel, samt tilhørende annonsekonto. Det vil la deg konfigurere pikselhendelser nå i forkant av at Facebook ruller ut Aggregated Event Measurement. 

 • Du kan bare optimalisere for 8 hendelser/konverteringer for hvert domene.

 • Dine aktive kampanjer blir satt på pause hvis de er optimalisert for en hendelse utenfor de 8.

Har du en egen app hvor Facebook piksel er implementert? 

 • Du må oppdatere til siste versjon av Facebook SDK som legger til rette for sporing av brukere på iPhones. 

 • Du må opprette separate kampanjer for iOS-brukere fremover.

 • du kan bare bruke 1 annonsekonto tilknyttet appen din, men du kan bruke 1 annonsekonto til flere apper.

 • du kan bare kjøre 9 kampanjer samtidig, med maks 5 annonsesett per kampanje mot iOS14 brukere. Skal du bytte ut en kampanje med en ny, så er det en 72 timers delay før du kan inkludere en ny kampanje i dine 9 maks aktive kampanjer.

 • du kan bare kjøre auksjonskampanjer. Frekvens og reach forsvinner.

Dette er felles for all rapportering på iOS14-brukere:

 • Forsinkelse på data opp til 3 døgn.

 • Ikke mulighet for breakdown av dine konverteringer/hendelser på alder, kjønn, region eller nettverksplassering.

 • 7 dagers klikk vil være det nye og eneste attribusjonsvinduet, 28 dagers click-through forsvinner, 7- og 28 dagers view-through forsvinner.

 • Noen resultater vil være estimerte og på kampanjenivå. Dette gjelder for app-installeringskampanjer.

 • Som følge av at brukere kan velge ikke å bli sporet, så vil det påvirke dine allerede bygde publikum.

Hva neste steg blir, og når nøyaktig endringen skjer vet vi ennå ikke, men dette er nok et eksempel på hvorfor du bør satse mer på egne førsteparts data fremover. 

Vi vil fortløpende dele mer kunnskap om iOS14. Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så får du vite det siste først. 

Kilde: statcounter.com

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev