Hva er Google consent mode v2, og hva betyr det for meg?

Google gjør store endringer for å tilpasse seg nye retningslinjer for cookies og sporing. Her gjennomgår vi hva endringene går ut på, og hva du må foreta deg for å fortsatt kunne annonsere målrettet.
Skrevet av: Alfred
Publisert:

GDPR og samtykke-evolusjonen

Inntoget av GDPR og samtykker de siste årene, har fått stadig mer fokus fra både forbrukere, myndigheter, publisister og markedsførere. Sistnevnte har hatt som mål å gjøre markedsføringen så relevant som mulig – og samtidig på brukernes egne premisser – for at opplevelsen skal være positiv. Og for å legge til rette for den positive opplevelsen, har det også vært nødvendig med samtykker fra nettopp brukerne.

Samtykke-innsamling for nettsider har vært håndtert på flere ulike måter, uten at man har kommet fram til noen endelig fasit på riktig og galt. Skiftet har dog gått fra å kun opplyse om bruk av cookies og sporing, til å være mer opt-in for å bli sporet, samtidig som også denne løsningen har blitt utfordret med ulike kategorier av sporing. Dette er imidlertid i sterk endring.

 

Google tilpasser seg EUs nye direktiver – gjør du?

Google forbereder seg nå på å etterleve EUs nye Digital Markets Act (DMA) ved å innføre en rekke endringer i sine produkter. En av de viktigste endringene inkluderer ekstra samtykke for tjenester som deler data. Disse endringene, som skal implementeres i løpet av februar, reflekterer Googles innsats for å oppfylle DMA-kravene før de trer i kraft i mars.

Som følge av dette, tvinger nå Google nettstedeiere til å måtte behandle samtykker etter sine metoder, for å kunne dra nytte av plattformen. Du må med andre ord behandle samtykkene slik Google vil for å få bruke dem til målrettet annonsering i Google Ads og for å få analysere besøksdataen i Google Analytics.

La oss se nærmere på hva Google nå gjør, hvordan Googles løsning vil fungere i praksis og når du må ha implementert denne løsningen på ditt nettsted.

 

Innvirkning på Google Ads og Google Analytics

Benytter du Google Ads, Google Analytics eller andre Google-verktøy som baserer seg på data fra dine besøkende, da er Google consent mode v2 noe du MÅ forholde deg til. Fortsatt bruk av Google-verktøy vil bli svært begrenset dersom du ikke oppfyller kravene som Google nå stiller til samtykke-innsamling.

Innsamling av annonse- og analyse-preferanser legger til grunn at du kan bruke Google Ads til annonsering mot spesifikke målgrupper og at du kan få innsikt i hvem dine besøkende er. Samtidig gir de nye parameterne deg også bedre rapportering og forbedret attribuering og datamodellering for dine konverteringer i verktøyene.

 

Hva er forskjellen – Google consent mode v1 vs. v2

Allerede i utgangen av 2020 lanserte Google verktøy for å håndtere samtykker med deres verktøy – Google consent mode v1. Fokus var som nevnt å legge til rette for at nettstedeiere selv kunne håndtere samtykker, for å bedre dra nytte av funksjonalitet i Google Ads og Google Analytics til sitt markedsføringsarbeid.

Required tags Google consent mode Google consent mode v2
analytics_storage
ad_storage
ad_user_data
ad_personalization

 

Med utrullingen av Google consent mode v2 gir Google oss flere muligheter for å nyansere datainnsamlingen, samtidig som innsamlingen foregår i tråd med reglene for GDPR om ulike typer samtykker for ulik type datahåndtering. Google sørger også for gode integrasjoner mellom alle sine verktøy for å håndtere dette, samtidig som de gir bedre modellering og attribuering av data og konverteringer knyttet til annonsering og analyseverktøy.

 

Slik implementerer du consent mode v2

Det finnes mange gode løsninger for samtykkehåndtering i dag, og mange benytter det samme oppsettet for cookie-bannere med flere kategorier for innsamling. Dersom du allerede benytter en slik aktør for samtykkehåndtering, så kan det hende at den er en av flere Consent Mode Partners som støtter Google consent mode v2. De ulike leverandørene har dog sine egne prismodeller for volum, banner-oppsett, skreddersøm og datainnsamling, men leverer i henhold til Googles krav. 

Screenshot 2024-01-30 at 09.09.47

Det er også gode muligheter for å implementere støtte for Google consent mode v2 i eksisterende oppsett for Google Ads, Google Analytics og Google Tag Manager, og vi har også  tilegnet oss kunnskapen om best practices for dette. Trenger du en gjennomgang av ditt oppsett, for å sikre at du tilfredsstiller kravene fra Google?

Vi i Utbrudd har gjort mye research av ulike løsninger. Kontakt oss gjerne på chat eller e-post dersom du trenger bistand til å finne riktig løsning til ditt behov!

 

Hvordan påvirker dette meg som bruker HubSpot?

Har du kikket på partnerlisten for Consent Mode Partners når denne artikkelen blir publisert, finner du ikke HubSpot der. Men dette er heldigvis midlertidig.

Vi og flere andre aktører var tidlig ute med å etterspørre mer innsikt fra HubSpot om hvorvidt de ville håndtere consent mode v2 med sine cookie-verktøy, siden de også tilbyr cookie-banner og samtykkehåndtering i sitt verktøy. HubSpot sin produktsjef for Cookie-verktøy har uttalt at HubSpot jobber med en løsning som vil støtte consent mode v2 og at de vil komme med flere nyheter for dette i de kommende ukene.

Vi har god erfaring med å benytte HubSpot sin Cookie-consent løsning for nettsteder, som fungerer både for de med og uten HubSpot CMS. Med HubSpot sin løsning kan vi skreddersy cookie-banner og ulike typer samtykkehåndtering fra ett sted og dette for alle cookies og verktøy som benyttes på nettstedet ditt med sitt Cookie Scanner verktøy.

🚨 Når HubSpot kommer med mer informasjon rundt deres løsning for consent mode v2, vil vi fortløpende dele hvordan dette settes opp mot Google Ads og Google Analytics. Slik at du kan fortsette å drive god og relevant markedsføring med Google-plattformen.

 

Når trer endringene i kraft?

Google vil innføre restriksjoner på plattformen dersom du ikke har implementert consent mode innen mars 2024. Det betyr i praksis at du

  • ikke kan levere målrettede annonser
  • ikke kan analysere hvem de besøkende på nettstedet ditt er
  • ikke kan dra nytte av gode modelleringer og attribuering for konverteringer på nettstedet ditt.

Attribueringen og modelleringen av data og konverteringer som Google oppdaterer, vil kunne gi enda mer nøyaktig rapportering for dine kampanjer. Det vil også kunne bedre optimalisering av kampanjer og gi deg et bedre bilde av din investering.

Google consent mode v2 markerer en viktig milepæl for samtykkeinnsamling og hvordan vi som nettstedeiere skal håndtere dette fremover. Med en snarlig frist satt av Google er det nå viktig å snu seg rundt rask og sikre et godt verktøy for samtykkehåndtering som fyller ditt behov.

Vi ser positivt på at Google innfører disse endringene og vi tror det vil være en åpner for flere standarder og mer konkretisering rundt GDPR-lovverket.

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev